Universitat Rovira i Virgili

Objectius

La necessitat de proporcionar cures avançades sota criteris de qualitat no només és necessària i imprescindible per a l'atenció de les persones sinó que també és rellevant en el context social d'ajustar els costos del cuidatge al control dels resultats. En aquest procés, la investigació esdevé una eina imprescindible, ja que només a través de la retroalimentació empírica es pot anar millorant i aprofundint en les diferents fases del tenir cura.

Per això, el Grup Consolidat de recerca en Infermeria Avançada (CARING) ha establert uns objectius per assolir les finalitats i tasques investigadores i socials que s’ha proposat: