Universitat Rovira i Virgili

El Departament

|Alt imatge central|

Ser infermer/a va més enllà de treballar en un hospital. Es tracta de millorar la qualitat de vida de les persones, ajudar-les, escoltar-les i cuidar-les. Així doncs, és una de les professions més gratificants.

El Departament d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili té per objectiu ser un pilar fonamental en la consolidació de l'ensenyament d'Infermeria en aquesta Universitat.

La principal característica del Departament és la gran inquietud tant per la formació bàsica com per la post-bàsica dels professionals mitjançant l'oferta de cursos de Màster, de Postgrau i d'extensió universitària amb un caràcter interuniversitari, interdepartamental i interdisciplinar. A més, fomenta i organitza grups de recerca i treballs d'investigació dins el camp de la Infermeria.