Universitat Rovira i Virgili

Directori de PDI

|Alt imatge central|

El Departament d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili compta amb professionals qualificats del món de la salut. Entre el seu personal, figuren el personal docent i investigador a temps complet: