Universitat Rovira i Virgili

Grup de recerca en Infermeria Avançada (CARING)

|Alt imatge central|

La societat actual té una necessitat creixent de donar resposta a les necessitats de cures que els problemes de salut relacionats amb la cronicitat, la dependència, els problemes de salut mental, les desigualtats de gènere en salut i les situacions crítiques generen en les persones que els pateixen i en els seus cuidadors (familiars i entorns). 

Per aquest motiu, neix el Grup Consolidat de recerca en Infermeria Avançada (CARING), també anomenat de manera oficial com Grup de recerca SGR 161 Infermeria Avançada "Caring". El grup té com a finalitat formar investigadors i especialistes de qualitat en les Ciències de la Infermeria. S'emmarca en el Pla de Recerca i Innovació (2014/2016), especialment en els punts que fan referència a: