Universitat Rovira i Virgili

Grup de recerca en Infermeria Avançada (CARING)

|Alt imatge central|

La societat actual té una necessitat creixent de donar resposta a les necessitats de cures que els problemes de salut relacionats amb la cronicitat, la dependència, els problemes de salut mental, les desigualtats de gènere en salut i les situacions crítiques generen en les persones que els pateixen i en els seus cuidadors (familiars i entorns). 

Per aquest motiu, neix el Grup Consolidat de recerca en Infermeria Avançada (CARING), també anomenat de manera oficial com Grup Consolidat de recerca: Infermeria Avançada SGR 1030 (CARING). El grup té com a finalitat formar investigadors i especialistes de qualitat en les Ciències de la Infermeria. S'emmarca en el Pla de Recerca i Innovació (2014/2016), especialment en els punts que fan referència a: