Universitat Rovira i Virgili

Línies de recerca

El Grup de recerca en Infemeria Avançada investiga en diferents àmbits de treball i desenvolupa, principalment, les següents línies de recerca: 


1. CUIDATGES, DEPENDÈNCIA I CRONICITAT

Membres del grup porten diversos anys investigant sobre els diferents aspectes del cuidatge, dependència i cronicitat. Destacarem els estudis realitzats en els darrers anys amb relació als diferents aspectes de la cura a la família en la seva funció com a prestadora de cures en l'àmbit de l'atenció primària i hospitalària.

Objectiu

Promoure la recerca en l'àmbit dels cuidatges, dependència i cronicitat conjuntament amb els professionals sanitaris dels diferents àmbits

Àrees temàtiques

Pujar

2. METODOLOGIA I APLICACIONS DE LA RECERCA EN SALUT MENTAL I ADDICIONS

L'any 2013 es va iniciar un treball en xarxa entre diferents Universitats Nacionals i Internacionals (Espanya, Portugal i Brasil). La xarxa està formada per investigadors de l'àmbit de la infermeria de Salut Mental amb l'objectiu de fomentar la recerca a nivell internacional.

Objectiu

Realitzar projectes d'investigació en l'àmbit de les cures d'infermeria de salut mental, de caràcter transcultural, inicialment entre Espanya, Portugal i Brasil.

Àrees temàtiques

Pujar

3. INFERMERIA GLOBAL: SALUT, SOCIETAT I CULTURA

Aquesta línia integra la ciència infermera amb les ciències socials i de comportament per estudiar problemes contemporanis de salut global en diferents grups generacionals.

La línia inclou des de l'estudi històric i ètic del cuidatge fins a una vessant més clínica de la infermeria, amb un abordatge predominant comparatiu, transcultural i/o local dels fenòmens d'estudi. D’aquesta manera, ens apropem a malestars diversos relacionats amb l'ansietat, la depressió, la violència, la salut infantil, la salut sexual i reproductiva, les situacions crítiques i d'emergència, així com problemàtiques relatives a l'envelliment de la població, com les demències.

Objectiu

Potenciar el paper de la infermeria en el desenvolupament d'accions, estratègies de cuidatge i salut, innovació docent i/o polítiques socials que han de permetre millorar i garantir la qualitat del cuidatge en infermeria i els serveis de salut en aquest mil·leni.

Àrees temàtiques